ΤΙΜΕΣ

Ο Λογιστικός οίκος MVM εφαρμόζει ευέλικτο σύστημα τιμολόγησης, δε τα βασικά κριτήρια για τον ορισμό της τιμής είναι:

  • Ποσότητα των εγγραφών
  • Η ποσότητα του προσωπικού
  • Ιδιαιτερότητα της δραστηριότητας

Καθώς και η βούληση των πελατών μας να περιλαμβάνουμε υπηρεσίες στη συνδρομητική λογιστική εξυπηρέτησης.

Συνδρομητική εξυπηρέτηση

Όταν επιλέγεται η πλήρης λογιστική εξυπηρέτηση, συνάπτεται συμβόλαιο προθεσμίας ενός χρόνου με σταθερά μηνιαία τέλη.

 

Μοναδικές λογιστικές υπηρεσίες

Στις μοναδικές λογιστικές υπηρεσίες, οι τιμές διαπραγματεύονται ανάλογα με την κατάσταση, ιδιαιτερότητα και τις προθεσμίες εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 

 

Ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών

Η Εκκαθάριση των λογαριασμών του οικονομικού έτους για τους πελάτες με συνδρομητική εξυπηρέτηση είναι δωρεάν.

Η τιμή για τους πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν τη μοναδική εκκαθάριση των λογαριασμών είναι από 400.00 λέβα μέχρι και 1000.00 λέβα, συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων οικονομικών αναφορών και ετησίων φορολογικών δηλώσεων, καθώς και η υποβολή τους στο Εθνικό Πρακτορείο Εισοδημάτων και στην Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και η δημοσίευση τους στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων.

Λογιστικός οίκος MVM – Το καλύτερο για Σας και τη επιχείρησή Σας

Φέρτε ένα καινούργιο πελάτη και πάρτε πίσω το μηνιαίο Σας τέλος συνδρομητικής εξυπηρέτησης!

Κάθε πελάτης, ο οποίος έχει συνδρομητική λογιστική εξυπηρέτηση και μας φέρει ένα καινούργιο πελάτη με τον οποίο η εταιρεία μας θα υπογράψει συμβόλαιο, θα πάρει:

  • Επιστροφή του μηνιαίου του τέλους για έναν μήνα ή
  • Μια δωρεάν επιπρόσθετη υπηρεσία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο συνδρομητικής εξυπηρέτησης του